DESKUNDIG in het Luchtrecht

Adres:

Burcht 50

5509 NP Veldhoven

Tel/Whatsapp: +31 (0)6 10968860

Email: info@schnitker.biz


   


Rechtspraktijk Schnitker is deskundige in het luchtrecht. Door de toenemende inhoudelijke complexiteit van de zaken neemt de behoefte aan deskundigheid op dit specifieke terrein toe. Wij verlenen juridisch advies aan luchthavens, piloten, vliegclubs en overheid. Indien mogelijk bemiddelen wij en zo nodig procederen wij tot aan de Raad van State. Bent u het niet eens met een besluit van een overheidsinstantie? Dan stellen wij voor u een bezwaar- en zo nodig een beroepschrift op. Desgewenst kunnen wij ook onderzoek doen en als deskundige optreden in rechtszaken.


  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State


Rechtsgebieden 

• Bestuursrecht 

• Civiel recht 

Hieronder vallen alle bestuursrechtelijke zaken (rechtsbescherming tegen de overheid) en civiele zaken waarin de kantonrechter competentie heeft (rechtsverhoudingen tot € 25.000,--, arbeidszaken, huurzaken en consumentenkoop transacties). Op beide terreinen is een rijke advies- en proceservaring opgedaan. 

Specialisaties

• Luchtrecht (vergunningen, ontheffingen, bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen, medische verklaringen, rechten van passagiers, instapweigering, vertraging en annulering, incidenten- en ongevallen.

_________________________________________

Wij stellen ons voor

Mr. Dr. RONALD SCHNITKER                                                                                             Sinds 1 maart 2011 runt Ronald Schnitker een eigen rechtspraktijk. Hij studeerde Nederlands Recht en Vrije Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit (1994) en promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de handhaving van de veiligheid van de luchtvaart in de Nederlandse rechtsorde. 

Ronald Schnitker doet onderzoek in opdracht van particulieren en organisaties op het gebied van het luchtrecht en luchtvaart incidenten en ongevallen en adviseert over vraagstukken op het gebied van het luchtrecht. Hij maakt ook deel uit van de Expertgroep Luchtvaart van de Onderzoeksraad voor Luchtvaart. Hij is tevens Counsel luchtvaart bij het advocatenkantoor FliegerLaw in Antwerpen.

Daarvoor was hij als politieofficier in dienst van het Korps Rijkspolitie (1975-1991, als beleidsmedewerker politiezaken bij het Openbaar Ministerie in Haarlem (1991 tot 1993) en was hij als jurist in dienst van Eindhoven Airport NV (1991-2011). Van 2011-2015 was hij zelfstandig advocaat.


Luchtvaartdeskundige

Mr. dr. Ronald Schnitker is deskundige op het gebied van Luchtrecht en Luchtvaart ongevallen- en incidentenonderzoek.

                                                

Op grond van zijn vakmatige deskundigheid kan zijn hulp worden ingeroepen door particulieren of organisaties, om zijn licht over een zaak of een aspect daarvan te laten schijnen. 

De combinatie van zijn vakkundigheid op het gebied van de luchtvaart, zijn juridische kennis, gecombineerd met praktische vliegervaring garanderen een optimale communicatie met de rechter en eventuele andere onderzoeksinstanties.                

Publicaties

Ronald Schnitker is auteur van een groot aantal artikelen en boeken op het gebied van het luchtrecht. Hij was 15 jaar lang eindredacteur van het tijdschrift Journaal Luchtrecht. Zie verder: Publicaties

Zie ook LinkedIn:

www.linkedin.com/in/ronaldschnitker

______________________________________________________________

Mr. MAUD SCHNITKER               


Maud Schnitker heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en behaalde daar de masters Strafrecht en Civiel recht. Van 2009-2016 was zij als advocaat verbonden aan het Rotterdamse advocatenkantoor Rischen & Nijhuis. Zij was in die jaren hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van het civiel recht en het bestuursrecht en specialiseerde zich in het verbintenissenrecht (contracten, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en huur) en het luchtrecht (rechten van passagiers, instapweigering, vertraging en annulering). Maud Schnitker heeft ook Recht gedoceerd.

Zie ook LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/maud-schnitker-09650620/  ____________

                                                        

CV Ronald Schnitker

Opleidingen 

 • 2006: Promotie (PhD), Tilburg University, Tilburg
 • 1995: WO Nederlands recht, Open Universiteit, Heerlen
 • 1994: WO Vrije rechtswetenschappen, Open Universiteit, Heerlen
 • 1993 : Leergang Bestuurskunde ‘Bestuur en Beleid voor Hogere Politie-ambtenaren’, Erasmusuniversiteit Rotterdam, Universiteit Twente en Politiestudiecentrum Warnsfeld
 • 1989: Aircraft Accident Preparedness, University of Southern California, LA
 • 1988: Post Crash management, Cranfield College of Aeronautics
 • 1986: Cursus Internationale Veiligheid, Clingendael Academy
 • 1985: Aviation Safety - Accident Prevention, Cranfield College of Aeronautics
 • 1983: Aircraft Accident Investigation, University of Southern California, LA
 • 1992: Luchtrecht, Universiteit van Amsterdam
 • 1992: Kriminologie, FernUniversität Hagen
 • 1975: Nederlandse Politie Academie, Apeldoorn
 • 1971: HAVO 

Loopbaan

 • 2015 – heden: Rechtspraktijk Schnitker  
 • 2015 – 2023: Gerechtelijk deskundige (LRGD)
 • 2011 – 2015: Advocaat
 • 1996 - 2000: (Deeltijd) Onderzoeker Tilburg University
 • 1993 – 2011: Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken Eindhoven Airport NV
 • 1990 – 1993: Beleidsmedewerker Politiezaken, Openbaar Ministerie Parket Haarlem
 • 1979 – 1990: Hoofd Afdeling Luchtvaartonderzoeken, Rijkspolitie Dienst Luchtvaart
 • 1977 – 1979: Officier Verkeerszaken, Rijkspolitie District ’s-Hertogenbosch
 • 1975 – 1977: Officier toegevoegd, Rijkspolitie District ’s-Hertogenbosch 

Nevenfuncties 

 • 2022 - heden: Voorzitter Stichting Vliegen is ons Doel (VIOD)
 • 2020 – heden: Associate Luchtvaart, De Durfplaats Campus
 • 2015 – heden: Jurylid Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds
 • 2013 – heden: Senior teamlid International Foundation for Public Aviation (IFPA)
 • 2011 – heden: Auteur Luchtvaart, Stapel & De Koning (Sdu)
 • 1995 – heden: Raad van Advies Nationaal Luchtvaart Fonds
 • 1982 – 2022: RLD/CBR Examinator voor de vakken Air Law en Operational Procedures 
 • 2015 – 2020: Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)
 • 2014 – 2016: Oprichter en voorzitter Juridische Commissie KNVvL
 • 2011 – 2015: Vice-voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)
 • 2015 – 2020: Vice-president World Air Sports Organization (FAI)
 • 2013 – 2019: (Member/Chair) Statutes Working Group FAI
 • 2013 – 2019: POC Regulations Expert Group FAI
 • 2015 – 2020: Lid Raad van Advies Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds (NLF)
 • 2015 – 2018: Voorzitter Stichting Vliegveld Hoogeveen
 • 2015 – 2018: Voorzitter Stichting Netherlands Air Cadets
 • 2012 – 2014: Vice-voorzitter Eindhovense Zweefvliegclub
 • 1999 – 2011: Secretaris Gezamenlijk Luchthaven-Omwonenden Beraad Eindhoven (GLOBE)
 • 1979 – 1991: Voorzitter van de veiligheidscommissies voor de burgerluchtvaart Eelde en Maastricht en lid van de veiligheidscommissies voor de luchthavens Rotterdam, Twente en Eindhoven
 • 2002 – 2011: Hoofdredacteur Journaal Luchtrecht (Sdu)
 • 1997 – 2002: Hoofdredacteur Luchtvaartbulletin (Sdu)
 • 1990 – 2010: Bestuurslid Vliegen is ons doel (VIOD)
 • 2004 – 2006: Oprichter en voorzitter Juridische Commissie AOPA
 • 2002 – 2006: Bestuurslid Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA)
 • 1998 – 2006: Vice-voorzitter van Eurosafety
 • 1991 – 1997: Redactioneel medewerker RP-Magazine
 • 1988 – 1993: Bestuurslid van de European Association of Airport & Seaport Police (EAASP);
 • 1987 – 1993 Voorzitter van de Stichting Vliegveiligheid
 • 1987 – 1990: Hoofdredacteur Vliegveiligheid Magazine
 • 1984 – 1993: Voorzitter Luchtvaartoverleg (RPDLV-RLD-OM)
 • 1979 – 1990: Kernteamlid Rampen Identificatie Team (RIT)
 • 1990 – 2000: Commissielid Instructie en Veiligheid Zweefvliegen
 • 1990 – 2000: Voorzitter van de Commissie Luchtruimtestructuur
 • 1988 –1989: Interim-voorzitter afdeling Zweefvliegen (KNVvL)
 • 1984 –1988: Lid Afdelingsbestuur Zweefvliegen (KNVvL)
 • 1980 – 1983: Bestuurslid Aeroclub Nistelrode 

CVC____________________________________

Testimonials

__________________________________________________________________________________

"Vooral dankzij jouw inzet is het recreatieve vliegen weer voor meer mensen mogelijk. Hopelijk krijgt dit Europawijd navolging. Bijzonder bedankt hiervoor!"

"Ik ben ontzettend blij met je kundige en volledige antwoord

“Ik ben heel erg blij dat aan mij weer een medisch certificaat LAPL is verstrekt”.

"Heel veel dank voor al jouw inspanningen"

"Zeer veel dank dat je je voor de zoveelste keer hebt ingezet deze zaak voor te bereiden en te verdedigen. Hulde.”

Nogmaals heel veel dank van onze kant voor je inzet"

"Hartelijk dank voor jouw waardevolle support.

"Dank je wel, ben weer lekker aan het vliegen dankzij jouw inzet.”


                                            

-_________________________________________________________________________

KvK

Rechtspraktijk Schnitker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17117066.

Algemene voorwaarden

Op iedere opdracht aan Rechtspraktijk Schnitker en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of daarmee verband houdend, zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Privacyverklaring

Wij respecteren deprivacyvan bezoekers van onze website. Wij maken op deze website geen gebruik van cookies. Ook worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Onze website kan verwijzingen naar andere websites  bevatten. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd. Rechtspraktijk Schnitker is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites.


© R.M. Schnitker 2023