Wie zijn wij?

                          

              Mr. Dr. RONALD SCHNITKER                    

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sinds 1 maart 2011 runt Ronald Schnitker een eigen rechtspraktijk. Hij studeerde Nederlands Recht en Vrije Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit (1994) en promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de handhaving van de veiligheid van de luchtvaart in de Nederlandse rechtsorde. 

Ronald Schnitker is eveneens gerechtelijk deskundige op het gebied van het luchtrecht en luchtvaart ongevallenonderzoek (LRGD) en maakt hij deel uit van de Expertgroep Luchtvaart van de Onderzoeksraad voor Luchtvaart. Hij is tevens Counsel luchtvaart bij het advocatenkantoor FliegerLaw in Antwerpen.

Daarvoor was hij als politieofficier in dienst van het Korps Rijkspolitie (1975-1991, als beleidsmedewerker politiezaken bij het Openbaar Ministerie in Haarlem (1991 tot 1993) en was hij als jurist in dienst van Eindhoven Airport NV (1991-2011). Van 2011-2015 was hij zelfstandig advocaat.

Nevenfuncties

Daarnaast is Ronald Schnitker voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)  en lid van de Raad van Advies Nederlands Lucht-en Ruimtevaartfonds. Op internationaal gebied is hij is POC Regulations van de World Air Sports Federation (FAI), en maakt hij deel uit van de International Foundation for Public Aviation (IFPA) en de Belgische Military and Civil Aviation Association (MCAA).

Publicaties

Ronald Schnitker is auteur van een groot aantal artikelen en boeken op het gebied van het luchtrecht. Hij was 15 jaar lang eindredacteur van het tijdschrift Journaal Luchtrecht.

Ronald Schnitker is meer dan 30 jaar (CBR) examinator voor de vakken Air Law / Operational Procedures (ATPL/PPL).

Zie ook LinkedIn:

www.linkedin.com/in/ronaldschnitker


Mr. MAUD SCHNITKER


    

 

Maud Schnitker heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en behaalde daar de masters Strafrecht en Civiel recht. Van 2009-2016 was zij als advocaat verbonden aan het Rotterdamse advocatenkantoor Rischen & Nijhuis. Zij was in die jaren hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van het civiel recht en het bestuursrecht en specialiseerde zich in het verbintenissenrecht (contracten, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en huur) en het luchtrecht (rechten van passagiers, instapweigering, vertraging en annulering). Maud Schnitker heeft ook Recht gedoceerd.

Zie ook LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/maud-schnitker-09650620/

  ____________
_____© R.M. Schnitker 2018