Publicaties

Boeken en wettenbundels


Inleiding Luchtrecht

Inleiding Luchtrecht

Inleiding Luchtrecht geeft uitleg aan de totstandkoming van internationale luchtvaart regelgeving, de organisaties die deze regels opstellen en de invloed daarvan op de Nederlandse luchtvaartwet- en regelgeving. Een toenemende rol speelt hierin de Europese burgerluchtvaartorganisatie EASA. Het is een handboek waarin op een handzame wijze uitleg wordt gegeven over de praktische toepassing van met name het publieke luchtrecht binnen zowel de beroepsluchtvaart als de recreatieve luchtvaart.

Op een thematische wijze wordt de regelgeving met betrekking tot onderwerpen als de inrichting en het gebruik van luchthavens, de beveiliging van passagiers, luchtruimtestructuur, verkeersleiding, luchtwaardigheid van vliegtuigen, vluchtuitvoering en het transport van gevaarlijke lading beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de naleving van de luchtvaartregels met als doel de veilige uitoefening van de burgerluchtvaart. Er wordt ingegaan op de bevoegdheden en de verantwoordelijkheid van de bemanning van een luchtvaartuig, de handhaving van de orde en veiligheid op een luchthaven, het toezicht op de juiste naleving van de luchtvaartvoorschriften, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het onderzoek naar de oorzaak van ongevallen- en incidenten.

Inleiding luchtrecht is in de eerste plaats geschreven voor ieder die tijdens zijn opleiding of in de praktijk in aanraking komt met het luchtrecht, maar het boek is eveneens geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in de rol en de reikwijdte van het luchtrecht.

Auteur: mr. dr. R.M. Schnitker

ISBN: 9789491073977

Dit boek is voor € 69,-. te bestellen via:

http://www.berghauserpont.nl/product/inleiding-luchtrecht


Regelgeving Luchtvaart

 

Regelgeving Luchtvaart bevat de meest voorkomende luchtvaartregelgeving in Nederland. De serie is opgedeeld in vijf delen waarin alle relevante wetten zijn opgenomen. De bundels zijn op thema ingedeeld :

  1. Deel 1 bevat de Wet luchtvaart, Luchtvaartwet en Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.
  2. Deel 2 bevat de uitvoeringsregelgeving op het gebied van brevettering, opleidingen en vluchtuitvoering.
  3. Deel 3 bevat de uitvoeringsregelgeving luchtvaartuigen en onderhoud.
  4. Deel 4 bevat de uitvoeringsregelgeving luchthavens en luchtverkeersdienstverlening.
  5. Deel 5 bevat de uitvoeringsregelgeving militaire luchtvaart.

Voor de hele serie betaalt u  € 99,-. U kunt elk deel ook apart bestellen.

Kijkt u hier voor een volledig overzicht van de wetten en bestellen:

http://www.wettenbundels.nl/


Aviation Accident and Incident Investigation    

Ondertitel: Concurrence of Technical and Judicial Inquiries in the Netherlands

Ronald Schnitker & Dick van het Kaar

Year of publication 2010, 214 pag. 

Eleven Int. Publishing Series:

Essential Air and Space Law (volume 9)  € 75,00


Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme

a European approach to enhance global aviation safety                   

Ronald Schnitker & Dick van het Kaar

Year of publication 2010, 214 pag. 

€ 85,00

Eleven Int. Publishing Series:

Essential Air and Space Law (volume 11)

 

Regelgeving Staatssteun

De wettenbundel Regelgeving Staatssteun geeft een overzicht van de belangrijkste EU-regels over staatssteun. De uitgave geeft een praktische ordening van de mededelingen en richtsnoeren per sector aard en instrument. Zowel de gerichte activiteiten ofwel horizontale staatssteun zoals steunmaatregelen voor milieu of financiële instellingen als de sectorale (verticale) staatssteun komen aan bod.

Onder redactie van: mr. P.H.L.M. Kuypers mr. F.H. Simon en mr. R.M. Schnitker

Dit boek is voor € 49,50. te bestellen via: www.berghauserpont.nl/product/regelgeving-staatssteun-2013 


Wetteksten voor de Bedrijfsjurist

 


Wetteksten voor de Bedrijfsjuristbestaat uit 3 delen en bevat de belangrijkste regelgeving voor een bedrijfsjurist. Overigens wordt een wettenbundel van Berghauser Pont pas gemaakt als u 'm bestelt. Daardoor is de bundel zo actueel als de laatste wetswijziging. 

Onder redactie van: mr. M. Schnitker en mr. R.M. Schnitker

Raadpleeg: www.berghauserpont.nl/products?search=bedrijfsjurist

 

 

© R.M. Schnitker 2018